Cuir d’ainm ris

Ma tha thu deiseil gus clàradh a-steach gu NCS le Element Society, faodaidh tu clàradh a-steach an seo. Faodaidh tu an làn-chlàradh agad a lìonadh a-steach air-loidhne, no faodaidh tu foirm riochdachaidh ùidh a lìonadh agus cuiridh sinn foirm pàipear thugaibh san dreuchd.

If you’d like more information you can give us a call on 0114 299 9210, or check out our FAQ section an seo. Once you’ve signed up, you can complete payment over the phone or you can pay online an seo.

Element Society